Tredjedelsregeln eller gyllene snittet?

Tredjedelsregeln vs gyllene snittet

Vad är egentligen tredjedelsregeln och gyllene snittet? Vad är skillnaden och hur kan jag använda dem i mitt fotograferande? Ge mig fem minuter av din tid!

Matilda Ulming

Är tredjedelsregeln en förenklad version av gyllene snittet?

Det korta svaret får jag nog säga är: Ja, nästan.

TredjedelsregelnGyllene snittet

Vänta lite! De båda bygger på olika principer, men målet är ändå att fokuspunkten befinner sig på ungefär samma ställe i bilden. Jag kommer visa och förklara hur det fungerar!

Tredjedelsregeln

Tredjedelsregeln

Tredjedelsregeln

Vad är tredjedelsregeln?

Tredjedelsregeln går ut på att du delar in bilden i nio lika stora delar med hjälp av två vertikala linjer och två horisontella linjer.

När du komponerar bilden sätter du huvudmotivet i mitten av någon av de fyra skärningspunkterna:

Tredjedelsregeln

Tredjedelsregeln

Historien bakom tredjedelsregeln

Tredjedelsregeln, eller ”Rule of thirds” som det heter på engelska, namngavs för första gången av John Thomas Smith år 1797 med förklaringen:

Two distinct, equal lights, should never appear in the same picture: One should be principal, and the rest subordinate, both in dimension and degree: Unequal parts and gradations lead the attention easily from part to part, while parts of equal appearance hold it awkwardly suspended, as if unable to determine which of those parts is to be considered as the subordinate.

Som på svenska betyder:

Två distinkta, lika ljus, bör aldrig visas i samma bild: En ska vara principiell och resten underordnad, både i dimension och grad: Ojämna delar och graderingar leder uppmärksamheten lätt från del till del, medan delar av lika utseende håller den besvärligt upphängd, som om den inte kan avgöra vilken av dessa delar som ska betraktas som underordnad.

Den här tumregel uppkom genom att Sir Joshua Reynolds diskuterade balansen i målningar mellan mörker och ljus. Som Smith sedan utvecklade och namngav.

Visste du? Att i många av dagens kameror och mobiler kan du ställa in så att du får ett rutnät när du ska fotografera. Läs mer om hur du ställer in rutnätet i din smarta mobil här.

Gyllene snittet (gyllene spiralen)

Gyllene spiralen

Gyllene spiralen

Vad är gyllene snittet?

Okej, försök hänga med nu, för nu blir det lite krångligt. Gyllene snittet är:

En sträcka som delas i en längre del a och en kortare del b, så att hela sträckan a+b förhåller sig till a som förhåller sig till b.

Denna uträkning används när du skapar en gyllene rektangel. Och genom att använda en kvadrat och en mindre gyllene rektangel upprepade gånger kan du skapa ett mönster som kallas den gyllene spiralen:

Gyllene spiralen

Gyllene spiralen

Historien bakom gyllene snittet

Gyllene snittet, eller ”Golden ratio” på engelska och ”Sectio aurea” på latin, har varit med oss sedan Pythagoras och de gamla grekerna och den exakta beskrivningen skrevs ner av Euklides cirka 300f.Kr.

Matematikerna i det antika Grekland intresserade sig av det så kallade gyllene snittet efter att dess värde gång på gång dök upp i geometriska former. Det matematiska konstanten har sedan använts genom åren som ett mått för skönhetsideal.

Många har ansett att naturen återspeglar gyllene snittet och att detta är exempel på att det är ett mått som uppkommer av sig självt och därför är ett ultimat mått på fullkomlig harmoni. Något som under senare år har klassats som en myt.

Visste du? Mona Lisa är målad efter gyllene rektangel-principen. Du kan se porträttet här.

Tredjedelsregeln vs gyllene snittet

Med dessa tumregler för bildkomposition kommer du långt oavsett vilken du använder. Av någon anledning så skapas en större dragningskraft när du använder dig av tredjedelsregeln eller gyllene snittet i ditt fotograferande.

Så det kan vara värt att tänka på om du inte riktigt fått till kompositionen som du vill!

Så beskär du dina bilder i Photoshop

Photoshop har en inbyggd funktion i sitt beskärningsverktyg som gör att du enkelt kan beskära dina bilder enligt de båda (och många fler) principer. Jag visar dig hur:

  1. Öppna din bild i Photoshop.
  2. Välj verktyget Beskärning (C) och markera ditt foto.
  3. Bland inställningarna för beskärningen klickar du på symbolen mellan ”Räta upp” och ”Kugghjulet”. Då får du upp en rad alternativ (se bild).
  4. Välj det raster som du vill använda, jag har i denna artikel använt de som heter ”3 x 3-rutnät” i första bilden och ”Gyllene spiral” i den andra.
  5. Beskär din bild passande.
Photoshop beskär tredjedelsregeln.

Beskär enligt tredjedelsregeln.

Photoshop beskär Gyllene spiralen.

Beskär enligt gyllene spiralen.

Vilken bildkomposition använder du?

Använder du någon av dessa principer? Skriv gärna och visa bilder i vår Facebook-grupp för Moderskeppets medlemmar.

 


Lär dig mer om bildkomposition

Fler tips och lärdomar om bildkomposition kan du läsa om i vår e-bok skriven av Camilla Grönbladh: Bildkomposition för fotografer.

Du som är medlem har tillgång till e-boken direkt i ditt medlemsskap och vill du inte läsa så finns den även som kurs här på Moderskeppet.

Senast uppdaterad: 21 april 2022