Två jämförande fotografier: det ena ljusare än det andra

Gör barnbilder ljusare vid fotograferingen

Det blir ofta snyggare med ljusare bilder än den förinställda i kamerans automatik. Därför kan du behöva plussa på lite.

Genom att ställa in kamerans exponeringskompensation kan du be kameran sikta på ett ljusare resultat. Du hittar kompensationen som alternativ i kamerans meny eller som en knapp.

Symbol för exponeringskomensation

Symbolen för exponerings-kompensation som den troligtvis ser ut på din kamera.

Oftast får du hålla ner knappen och samtidigt vrida på det hjul som ökar och minskar. Slå upp i din handbok hur du gör. Det kräver lite finmotorisk träning för att kunna göra snabbt, men det är det värt.

Notera dock att kameran måste vara i läget P, A eller Tv.

Starkt ljus kan lura kameran

Exponeringskompensation är även användbart när kameran i lite svårare ljus gör en felberäkning av ljuset. När det skiljer sig mycket mellan ljusa och mörka partier i bilden kan bilden bli för ljus eller för mörk.

Ett exempel är när du fotar ett barn som står framför ett stort fönster eller vid en dörröppning. Det starka ljuset kan då lura kameran lite. Du får då plussa på lite extra. Detta för att undvika att barnet blir mörkt i en i övrigt ljus bild.

Två jämförande fotografier: det ena ljusare än det andra

För att få ett ljusare resultat är exponeringskompensationen uppställd med ett helt steg.

 

 

Senast uppdaterad: 21 december 2021