Färgstick och färgkorrigering

Få koll på färghjulet för att hantera färgstick i dina fotografier, ta bort oönskade toner eller skapa effekter.

Mattias Karlsson Sjöberg

Om kameran mäter av vitbalansen fel uppstår färgstick. Stick kan även uppstå när pappersfoton åldras, så det är ett problem du vill åtgärda med inskannade bilder. Fotografier kan färgkorrigeras bland annat med hjälp av kunskap om färghjulet.

Neutral grå är utan färg

Neutral grå är egentligen inte en färg. Inte heller vit och svart är färger i fysikalisk mening. I RGB-modellen är vit alla färger och svart är inga färger. Neutral grå är när vi tänker oss gråskalan helt utan någon ton av färg alls. Den grå som är precis mitt mellan svart och vitt kallas 50 procent grå.

I bilden under syns helt neutral grå i mitten. Runt omkring är de inte längre neutrala utan en liten färgton är iblandad. Från övre vänstra hörnet: grön, gul, röd, magenta, blå och cyan.

Varför färgstick uppstår

En grå punkt som är färgad på något sätt har ett färgstick. Det benämns efter färgen på sticket – som blåstick, cyanstick och så vidare. På engelska kallas fenomenet för color cast. Ett helt fotografi som drar åt en färg har även det ett färgstick. Sticket identifieras oftast med ögat. Om det inte är uppenbart kan du leta efter en punkt som borde vara neutralt grå eller vit (grått hår på tinningarna, en sten, en boksida, en tidning eller liknande) så kan sticket ses tydligare där.

Sju porträtt av kvinna som håller en mobil. Varje bild har olika färgstick. Neutral. Grön. Gul. Cyan. Röd. Blå. Magenta.

Här ser du olika färgstick. Jämför med översta fotografiet där färgen är neutral.

Färgstick kan uppkomma av flera skäl. Ett vanligt skäl är den så kallade vitbalansen. Vitbalans är ett problem med kameror. Olika ljus har olika färg, det är helt enkelt inte helt vitt. Glödlampor har annat ljus än lysrör. Molnigt och soligt ljus har lite olika färg. Därför blir reflektionen av objekt olika i olika ljus. Färgtemperaturen mäts i Kelvin och styrs av värmen i ljusets källa.

Våra ögon kompenserar vitbalansen åt oss. Kameror gör också det helt automatiskt, men det är precis som med exponering inte ofelbart. Det märks framför allt när du fotar något med en dominerande färg – till exempel grönt gräs eller ett rosa ansikte.

Vanliga problem med vitbalans

  • Ett fotografi taget inomhus med vitbalans för utomhusljus ger ett gul-grönt färgstick.
  • Ett fotografi taget i skuggan med vitbalans för solljus ger ett blått färgstick.
  • Ett fotografi med blixt utomhus i solen ger ett rött färgstick.
Till vänster, foto på en man framför en laptop. Bilden har ett orangestick. Till höger, bild på en kvinna i kontorslandskap. Bilden har ett cyanstick.

Vänster: kameran är inställd på utomhusljus, men bilden är tagen inomhus med lysrörsbelysning (och lite blixt). Det ger ett orangestick. Höger: kameran är inställd på glödlampsljus, men bilden är tagen inomhus med lysrörsbelysning (utan blixt). Det ger ett cyanstick.

Två bilder föreställande samma porträtt av en leende kvinna. Ena bilden har ett tydligt blåstick, den andra är neutral.

Korrigering av ett blått färgstick.

Två bilder föreställande en man i hatt. Den ena bilden har ett gulstick, den andra är neutral.

Korrigering av ett gult färgstick.

Vitbalans är inte den enda orsaken till att färgstick uppstår

  • Framkallade foton åldras och då drar de åt ofta åt gult, men jag har även sett rött och grönt.
  • Missfärgningar i framkallningen, exempelvis grönt eller cyan.

Två metoder för färgkorrigering

Färgstick syns ofta i vita och grå områden men det är framförallt i hudfärger det känns onaturligt. Våra ögon har ett tydligt referenssystem på hur hudfärger bör se ut och vi reagerar direkt om det bryts. Ibland är det önskvärda reaktioner, men ofta är det fult och bör tas bort.

Du kan balansera genom att tillföra mer av komplementfärgen till färgsticket. Det är nu dina kunskaper om färghjulet kommer in. Ett blått stick tas till exempel bort genom att tillföra gult tills balans uppstår.

Beroende på färgstickets natur kan du också minska färgmättnaden på just den färg som sticket är i. På förra sidan ser du ett fotografi av min gammelmorfar Emil, fotograferad i mitten av 1970-talet. Fotografiet har åldrats kraftigt och i och med det gulnat. Jag har tagit bort gulsticket genom att minska färgmättnaden av gult.

Inte alla färgstick är av ondo. Sticket är en representation av värmen i ljuset och då kan det vara fint att behålla det för att sända ett värmebudskap – till exempel kallt! eller varmt!

Senast uppdaterad: 1 mars 2022