Från kursen: Bildleverans

Så gör du soft proof mot CMYK i Photoshop

Lås upp avsnittet

För att kunna se avsnittet behöver du ha tillgång till kursen via ett medlemskap. Köp medlemskap

Så gör du soft proof mot CMYK i Photoshop

Från kursen: Bildleverans

I Photoshop kan du förhandsvisa hur din bild komer att se ut i en viss tryckprocess. Men det kräver att du har bra koll på CMYK-profil och övriga inställningar.
Köp medlemskap
Photoshop är alltid inställt på en färgrymd per färgmodell. Det snabbaste sättet att softproofa är att välja rätt CMYK-profil, exempelvis FOGRA39, som arbetsfärgrymd för CMYK-färgmodellen. Det här görs i Färginställningar. Om du går upp under Redigera > Färginställningar så kan du här välja Arbetsfärgrymd för CMYK. Jag har där valt FOGRA39, du kan välja någon annan också. Då kan du med ett snabbkommando sen slå på och av softproofingen. Här kan du också välja vilken konverteringsmetod som ska vara förvald. Jag kommer att välja Relativt färgvärde här. De här vill jag absolut ha ikryssade. Du slår på softproofing genom Visa > Korrekturinställningar > Aktuell CMYK. Då kommer Photoshop göra den här softproofingen, det vill säga simulera på skärm hur färgerna kommer att se ut i det slutgiltiga trycket. Det vill säga den här förminskningen från den stora RGB-rymden till den något mindre CMYK-färgrymden. Du kan med Cmd + Y (PC: Ctrl + Y) slå på och av det här. Du ser direkt hur mycket mattare den här röda färgen blir. Det jag gör nu när jag slår på den här är att jag bedömer om det är något parti av det röda som tappar i separation, som ser konstigt ut eller om det röda rent av förändras till någon annan färg. Det som sker nu är alltså ingen konvertering, det är inte så att vi har förändrat något i bildfilen. Det enda som har hänt är att jag visar bilden på ett annat sätt, jag förhandsvisar hur det skulle se ut om jag hade konverterat den. Dessutom finns i Photoshop ett annat verktyg som heter Tryckbarhetsvarning. Som du ser är kortkommandot Cmd + Shift + Y (PC: Ctrl + Shift + Y). I det här läget kommer Photoshop visa med en grå markering vilka partier som blir problematiska i övergången från RGB-rymden till CMYK-rymden. Det kan du alltså också slå på och av så här. Tryckbarhetsvarning är ett ganska trubbigt verktyg som reagerar snabbt. Det reagerar, hur ska jag säga, det är väldigt känsligt. Det reagerar för teoretiska förändringar som inte alltid syns i praktiken. Det är inte så att de här gråa partierna i den här bilden kommer att se katastrofala ut i slutbilden. Därför tycker jag att den här Tryckbarhetsvarningen inte är så jättehjälpsam i bedömningen. Gör istället så att du slår på Korrekturvisningen och gör en visuell bedömning, ser bilden okej ut? Är det nånting som händer med särskilda färger? Det här är normalt sett ingenting som du ska ha som grund för åtgärder utan tänk på det som en grund för kommunikation med den som sen ska CMYKa bilden. Testa det här redan nu ifall du har Photoshop installerat. Ta fram en riktigt mättad färgbild och softproofa den mot FOGRA39 och se vilken skillnad du får.

Så tycker våra medlemmar

Läs alla omdömen om Foto