Framtiden för landskap- och naturfoto

Lås upp avsnittet

För att kunna se avsnittet behöver du ha tillgång till kursen via ett medlemskap. Köp medlemskap

Framtiden för landskap- och naturfoto

Från kursen: Naturfoto – Arbetsflöde

Tore Hagman, Camilla Noresson och Patrik Larsson berättar om hur de tror att naturfotografin kommer att utvecklas och vad de tror om deras egen framtid.
Köp medlemskap
Dagens naturfoto är som den har varit under lång tid, den är sig ganska lik. Jag ser en del förändringar och lite utvecklingar åt olika håll, men de allra flesta är inne i en slags, vad ska vi kalla det, det är en dokumentär skildring av hur naturen ser ut, mer än känslan, kanske. Men det växer å andra sidan fram fler och fler fotografer som inser det, att det är känslan vi måste jobba med mer, för vi har redan berättat hur talgoxen och blåmesen ser ut. Så det är inte där det ligger, utan det är mera att kanske ha den på lite avstånd, kanske ha den i ett annat ljus, eller göra någonting som gör att det blir en helt ny berättelse. Om vi ser just till landskapsfotografering som jag ändå är mest insatt i, då skulle jag säga att trenden under ganska lång tid har varit att det går mot mer och mer, jag ska inte säga sagolandskap, men åtminstone att det mer och mer drar sig från verklighetsförankringen. Och på något vis är det i mångt och mycket en ny generation fotografer som driver den här utvecklingen, där då de som är gamla i gamet kan stå och stampa och tycka att "det här är ju inte rätt". Men det är ju också så, tror jag, att ingenting består för evigt, och det går inte att gå bakåt i en värld som går framåt. Allting utvecklas, då kan man inte stå kvar och hålla barrikaden. Det kommer att bli omöjligt i tid. Sen tycker jag att det är viktigt att det finns en äkthet någonstans, att det finns en tydlighet någonstans. Men jag tror att den kommer att bli, för varje år som går, blir den svårare att hålla, den där barrikaden. – Hur tror du att framtidens naturfoton kommer att se ut? – Svårt att sia om hur det kommer att se ut, men vi vet ju med teknikens hjälp att det kommer att bli väldigt väldigt annorlunda. Vi får nog räkna med att vi kommer att göra många landvinningar framöver där allt blir enklare. Jag tror till exempel att mobilkamerorna kommer att ha en sådan kvalitet framöver att vi kommer att få väldigt bra resultat med dem. Då kommer vi att få väldigt mycket spontana bilder som tas. Där vi inte behöver stativet, och kanske inte lägger ner det jobbet på att förbereda varje exponering. Men å andra sidan kanske det också blir mycket slarvigt tagna bilder, så det är väl både för- och nackdelar med den formen av utveckling. Man jag har svårt att se vad det är för typ av bilder som kommer att få hjälp av ny teknik, det får nog framtiden utvisa. Många fler vistas ute i naturen nu, och man ser många fler med kamera. Jag tror det kommer att växa inom den biten. Jag tror också att bilder kommer att användas till bra syften i många fall. Sen kan det nog vara svårt att livnära sig på vissa delar av det som gick bättre förut. Men jag tror också det kommer att utvecklas där så att man hittar vägar för att ta sig fram. – Hur ser du på din egen framtid som naturfotograf? Jag tror att jag kommer att fotografera landskap, jag kommer att fotografera naturlandskap. Men jag kommer att fotografera annat också, för jag tror att min framtid som fotograf, den är ljus och lovande, känner jag nog. Men min framtid som naturfotograf, jag kommer inte att vilja sätta den begränsningen på mig själv som det innebär på något vis. Men fotograf - absolut! Och fotograf i naturlandskap - absolut! Säkerligen. Får jag vara frisk och hålla på tror jag att jag kommer att hitta nya inriktningar och nya mål med de berättelser som jag kan möjligen leverera på sikt. Jag tycker det är otroligt stimulerande, jag har säkert sagt det förut, men foto är mitt liv. (Musik)

Så tycker våra medlemmar

Läs alla omdömen om Foto