Skapa enkla markeringar i Photoshop

Från kursen: Grunderna i Photoshop (2022)

Så skapar du några enkla markeringar med Photoshops mest grundläggande markreringsverktyg.
Köp medlemskap
Att skapa markeringar i Photoshop är någonting man kan påstå ingår i grundfärdigheterna. Markeringar kan exempelvis vara bra när du ska klippa och klistra mellan olika dokument eller frilägga någonting, alltså isolera ett objekt från bakgrunden. Det kan också vara bra när du bara vill göra en justering av ett visst parti i en bild. Det finns ett helt gäng markeringsverktyg i Photoshop. Dels vanliga geometriska markeringar som rektangel och ellips och sådant. Men jag har också ett gäng lasso-verktyg och sedan de här, Objektmarkering, Snabbval och Trollstav. Du behöver inte behärska alla de här, det räcker med några få. Så låt mig först få kommentera lite kring det. Geometriska markeringar, alltså rektangel och ellips, är förstås bra om du bara snabbt vill klippa ut någonsin eller så. Ganska självförklarande, så dem behöver jag inte prata så mycket om. De här som bara gäller en rad och en kolumn används i unika specialfall så dem kan du egentligen bortse ifrån. Sedan när det gäller lasso-verktygen är det vanliga lassot bra att ha när du ska göra en grovmarkering av ett objekt som inte är så geometriskt att rektangel och cirkel och så passar. Med lassot kan du måla på frihand och ge markeringen den form du vill. Men det är ju inte så lätt att frihandsrita med precision, särskilt inte om du använder en mus. Så det är främst för grovmarkeringar. Att försöka följa en kontur perfekt är i regel lönlöst. Polygonlassot jobbar istället med räta segment. Så varje gång jag klickar får jag en punkt och ett nytt segment däremellan. Det kan ju vara bra om du har väldigt kantigt objekt som du vill markera. Då kan du kanske till och med få till en väldigt noggrann markering i gynnsamma fall i alla fall. När du kommer tillbaka till startpunkten ser du att markeringen slutförs. Magnetlassot var en stor grej för 20 år sedan när man behövde göra precisa markeringar, men nu används det väldigt sällan eftersom bättre metoder har ersatt Magnetlassot. Verktygen i den här avdelningen är lite mer användbara så dem tänkte jag återkomma till i en separat film.

Fler kurser i ämnet

Så tycker våra medlemmar

Läs alla omdömen om Foto