Några vanliga markeringsverktyg i Photoshop

Från kursen: Grunderna i Photoshop (2022)

Markeringsverktygen objektmarkering, snabbval och trollstav i Photoshop är bra att kunna när du ska markera ett oregelbundet objekt.
Köp medlemskap
Då vill jag prata lite om de här markeringsverktygen. Det kommer att bli en ganska snabb överflygning. Objektmarkering är en AI-stödd funktion som ska hjälpa dig på traven lite grann. Tanken är att du ritar upp en ruta som bara innehåller objektet du egentligen vill markera och sedan håller du tummarna att Photoshop lyckas skapa en markering av objektet på egen hand. Bäst funkar det på objekt som tydligt skiljer sig från omgivningen. Det går snabbt att testa det så det är ofta värt ett försök åtminstone. Snabbval är lite samma sak men inte riktigt lika mycket autopilot, utan här kan jag visa Photoshop tydligare vad jag egentligen vill markera. Så jag målar liksom fram markeringen, kan man säga. Du ser att jag hela tiden får hjälp av Photoshops automatik. Skulle för mycket komma med i min markering kan jag hålla nere Alt på tangentbordet och måla bort markering istället. Slutligen Trollstaven, som är färgbaserad. Genom att klicka på en färg i bilden får jag en markering av andra saker som har den färgen i det partiet. Det finns ett toleransvärde här uppe som avgör hur noggrant det ska vara. Skulle jag ha det på 0, då markerar Photoshop bara exakt den färgen jag klickar på. Men genom att dra upp den så kan jag tillåta att närliggande nyanser inkluderas i olika grad. I bästa fall kan jag få till en markering av hela objektet det gäller, om den är väldigt färghomogen. Jag behöver inte lyckas med ett enda klick heller, utan jag kan hålla nere Shift och addera till min markering med varje klick.

Fler kurser i ämnet

Så tycker våra medlemmar

Läs alla omdömen om Foto